KËNDI I MËSIMIT

June 9, 2023

Periudha e përgatitjes për mësimin e leximit dhe të shkrimit fillestar

4. Periudha e përgatitjes për mësimin e leximit dhe të shkrimit fillestar Mësimi i leximit dhe shkrimit fillestar është proces kompleks. Duke iu referuar metodistit të […]
January 25, 2023

Periudhat e mësimit të leximit dhe të shkrimit fillestar

Periudhat e mësimit të leximit dhe të shkrimit fillestar Mësimi i leximit dhe shkrimit fillestar është proces kompleks. Duke iu referuar metodistit të njohur (Prof. Dr. […]
January 21, 2023

Efektet pozitive të leximit dhe shkrimit fillestar

Leximi dhe shkrimi kanë efekt të jahstëzakonshëm në jetën e fëmijës dhe individit. Duke iu referuar metodistit të njohur (Prof. Dr. Islam Krasniqi, 2002), mësimi i […]
November 14, 2022

Rëndësia dhe objektivat e leximit dhe shkrimit fillestar

Rëndësia dhe objektivat e leximit dhe shkrimit fillestar Leximi dhe shkrimi janë dy veçori dalluese dhe mrekulli të rralla që iu janë dhënë gjinisë njerëzore. Zhvillimi […]
August 21, 2022

Bullizmi-Llojet dhe shkaqet

Bullizmi – llojet dhe shkaqet   Pasi që  është fenomen mjaft i përhapur në ditët e sotme edhe në hapësirat tona, vlenë të përmenden disa karakteristika […]
August 13, 2022

Zhvillimi në karrierë i fëmijëve

Zhvillimi në karrierë i fëmijëve Përvetësimi me sukses i kësaj fushe në procesin e edukimit të fëmijës është rezultat i përvetësimit të  kompetencës[1] për jetë, punë […]
August 13, 2022

Zhvillimi social i fëmijëve

Zhvillimi social i fëmijëve “Socializimi është proces në të cilin fëmijët mësojnë sjelljet që janë të përshtatshme për moshën, kulturën dhe gjininë e tyre”. Proces në […]
August 12, 2022

Zhvillimi emocional i fëmijëve

Zhvillimi emocional i fëmijëve   Studjuesi e konsiderojnë një proces vetëkontrolli në të cilin fëmijët mësojnë të vlerësojnë dhe menaxhojnë vetën si qenie njerëzore të aftë […]
August 10, 2022

Zhvillimi fizik dhe shëndetësor i fëmijëve

Zhvillimi fizik dhe shëndetësor i fëmijëve Edukimi fizik dhe shëndetësor është proces në të cilin fëmija mëson se çfarë do të thotë të jetë në formë […]