RRETH NESH


ART MËSIMI është një platformë edukative në Kosovë, e cila ju ndihmon të :
  • Kuptoni artin e mësimdhënies dhe mësimnxënies efektive dhe shumëçka që lidhet me të.
  • Gjeni produkte edukative, si materiale didaktike etj
  • Zbuloni dhe njihni nga afër mundësitë e shumëta të qendrave edukative-arsimore në Kosovë, si qendra të kurseve, shkolla, kopshte, librari etj.

Mëso më shumë

Artikujt e fundit për Qendra Edukative

A është Platforma Artmësimi e duhur për ju?

Jeni nxënës

Ju doni të mësoni gjëra interesante lidhur me mësimnxënien e lehtë dhe bashkëkohore, të gjeni materiale didaktike të përshtatshme për mësim, të gjeni qendra të kurseve apo shkolla zanati të përshtatshme për ju, si dhe të mësoni përmes kompjuterit/në formë elektronike.

Jeni student

Ju doni të gjeni artikuj interesant të pedagogjisë bashkëkohore dhe të zbuloni mundësi të shumëta që ofrojnë qendrat edukative në Kosovë, përfshirë mundësitë e punësimit në to.

Jeni edukatorë, mësues klasorë apo mësimdhënës lëndorë

Ju doni të zbuloni metodologji bashkëkohore të mësimdhënies, metoda dhe teknika praktike të mësimdhënies, si dhe materiale didaktike të përshtatshme për ju

Jeni mësues inovator dhe prodhoni materiale didaktike

Punoni vetë materiale didaktike dhe dëshironi t'i promovoni ato tek klientët tuaj

Jeni prind

Doni të gjeni kopshtin e përshtatshëm për fëmijën tuaj, qendrën e duhur të kurseve të gjuhëve apo shkathtësive/zanateve, apo materiale të përshtatshme didaktike për fëmijën tuaj

Jeni kopsht

Doni të vendosni kopshtin tuaj në platformën që ka audiencë prindër, edukatorë, nxënës e mësimdhënës në Kosovë dhe të tregoni se çka ju veçon juve si kopsht edukativ dhe përse prindërit duhet të ju përzgjedhin juve

Jeni qendër e kurseve

Keni kurse të gjuhëve, kurse të zanateve, kurse të teknologjisë dhe inovacionit etj., dhe doni ta promovoni kursin e juaj në platformën që ju gjejnë më lehtë, nxënësit, studentët dhe prindërit

Jeni librari

Doni të vendosni librarinë e juaj dhe produktet e juaja në platformën e cila ka audiencë prindër, edukatorë, mësues, nxënës e studentë në Kosovë
 

Abonohu në webfaqe


Abonohuni në ARTMËSIMI per t’u informuar me ofertat dhe artikujt e fundit përmes adresës elektronike.