Karakteristikat e shkollës së vjetër – tradicionale