Sjellja në mënyrë të barabartë dhe reflektimi pozitiv ndaj përgjigjeve