marrëveshje me nxënës

March 3, 2021

Menaxhimi efektiv i klasës-Rregullat dhe procedurat në klasë

Ndoshta aspekti më i shpeshtë i menaxhimit efektiv në klasë është krijimi i rregullatve dhe procedurave në klasë. Rregullat dhe procedurat përcjellin mesazhin që “Unë jam […]