orientimi në karrierë

August 13, 2022

Zhvillimi në karrierë i fëmijëve

Zhvillimi në karrierë i fëmijëve Përvetësimi me sukses i kësaj fushe në procesin e edukimit të fëmijës është rezultat i përvetësimit të  kompetencës[1] për jetë, punë […]