socializimi

August 13, 2022

Zhvillimi social i fëmijëve

Zhvillimi social i fëmijëve “Socializimi është proces në të cilin fëmijët mësojnë sjelljet që janë të përshtatshme për moshën, kulturën dhe gjininë e tyre”. Proces në […]